Incompany scholingen

Klinisch redeneren in multidisciplinair dienstverband

Het doel van deze incompany scholing is om als revalidatieteam (behandelaren en verpleging) kennis te verkrijgen over hoe je gezamenlijk cognitieve revalidatie kunt toepassen in de praktijk. Het revalidatieteam wordt geschoold in het gebruik van één model waardoor onderlinge afstemming beter kan plaatsvinden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan praktische handvatten om de behandeling multidisciplinair vorm te geven. Voor de verpleging is een belangrijke rol weggelegd in het meetrainen in dagelijkse activiteiten.

 

Doel en opbouw scholing

Hoofdthema:

 • Binnen deze scholing wordt ingegaan op het klinisch redeneren in de cognitieve revalidatietherapie in multidisciplinair dienstverband.

Doelgroep:

 • Deze scholing is geschikt voor het gehele multidisciplinaire team, zowel behandelaren als verpleging/verzorging.

Doel van de scholing:

 • De cursist is bekend met de verschillende cognitieve processen en de gevolgen van de verstoring ervan na hersenletsel.
 • De cursist is bekend met het model van Crosson, het model van Allen en de cognitieve hiërarchie
 • De cursist is bekend met het klinisch redeneermodel van Van Schouwen voor leervermogen en benadering.
 • De cursist kan in multidisciplinair verband bijdragen aan het vergaren van de informatie

Werkwijze:

 • De workshop is interactief
 • De cursist krijgt de modellen en hun relaties uitgelegd ondersteund met filmmateriaal
 • Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek / beeldmateriaal waarmee de theorie verhelderd wordt.
 • Er worden praktische handvatten geboden in relatie tot de ingebrachte casuïstiek, die direct na de cursus kunnen worden toegepast.

Data:

 • De data wordt nader bepaald bij opdracht
 • Deze cursus bestaat uit 3 dagen met thema’s in afzonderlijke dagdelen.

Herkennen van gedragsniveaus en benadering van cliënten in de praktijk.

Doel en opbouw scholing

Hoofdthema:

 • Binnen deze scholing wordt ingegaan op het herkennen van de gedragsniveau en benadering van cliënten in de praktijk.

Doelgroep:

 • Deze cursus is geschikt voor verpleging/verzorging en begeleiding.

Doel van de scholing:

 • De cursist is bekend met de verschillende cognitieve processen en de gevolgen van de verstoring ervan na hersenletsel.
 • De cursist is bekend met de cognitieve hiërarchie en het model van C. Allen, Cognitive disabilies model.
 • De cursist is in staat de verschillende gedragsniveaus te herkennen.
 • De cursist kan de juiste benadering passend bij het juiste gedragsniveau toepassen in de praktijk.

Werkwijze:

 • De workshop is interactief
 • De cursist krijgt de modellen en hun relaties uitgelegd ondersteund met filmmateriaal
 • Er worden praktische handvatten geboden, die direct na de cursus kunnen worden toegepast

Data:

 • De datum wordt nader bepaald bij opdracht
 • Deze cursus bestaat uit 1 dagdeel (4 uur)